ขั้นตอนการสมัครงาน
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานจาก linked ข้างบนจากนั้นกรอกแบบฟอร์มสมัครงานให้เรียบร้อยในไฟลล์ word พร้อมรูปถ่าย
2.นำไฟลล์ word ที่กรอกแบบฟอร์มแล้วมาอัพโหลด
เข้าสู่เว็บไซต์จาก linked ข้างบน พร้อมระบุราย
ละเอียดของผู้สมัคร
3.รอทางบริษัทติดต่อกลับไป

สายรถเมล์ที่ผ่าน
สาย 29,59,95ก,504,510,513,554,555
ดูแผนที่